So sánh sản phẩm

BẢNG GIÁ UPDATE NGÀY 24/2/2017
HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG**********************
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB
IPHONE 5C LOCK        
Loại (B) 1.890.000      Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Loại (A) 2.090.000      Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 5 LOCK        
Đen (B) 1.990.000  2.190.000 2.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Đen (A) 2.290.000 2.490.000 2.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (B) 2.290.000 2.490.000 2.690.00 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (A) 2.590.000 2.790.000 2.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 5 Quốc tế        
Đen (B) 2.750.000 2.950.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Đen (A) 2.950.000 3.050.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Trắng (B) 2.950.000 3.050.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Trắng (A) 3.050.000 3.350.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
IPHONE 5S LOCK        
Đen (A) 2.690.000 2.890.000 3.090.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (A) 2.990.000 3.190.000 3.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Vàng (A) 3.290.000 3.490.000 3.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 5S QUỐC TẾ        
Xám (A) 3.690.000 3.890.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe, dán cường lực
Trắng (A) 3.990.000 4.190.000   Tặng: sạc, cáp, tai nghe, dán cường lực
Vàng (A) 4.290.000 4.490.000   Tặng: sạc, cáp, tai nghe, dán cường lực
IPHONE 6 LOCK        
Xám (A) 4.779.000   5.279.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (A) 5.079.000   5.579.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Vàng (A) 5.379.000   5.879.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 6 PLUS LOCK        
Xám (B) 5.779.000   6.779.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Xám (A) 6.279.000   7.279.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (B) 6.079.000   7.079.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (A) 6.579.000   7.579.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Vàng (B) 6.379.000   7.379.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Vàng (A) 6.879.000   7.879.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 6S LOCK        
Xám (A) 6.490.000   7.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Vàng (A) 6.990.000   7.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Hồng (A) 6.990.000   7.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 6S PLUS LOCK        
Xám (A)  8.090.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Vàng (A) 8.690.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Hồng (A) 8.690.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 6 
QUỐC TẾ
       
Đen (A) 6.990.000   7.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Trắng (A) 7.290.000   8.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Vàng (A) 7.590.000   8.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
IPHONE 6 
QUỐC TẾ (KVT)
       
Xám (A) 4.990.000   5.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe .
Trắng (A) 5.290.000   6.290.000 Tặng: sạc, cáp, tai nghe.
Vàng (A) 5.590.000   6.590.000 Tặng: sạc, cáp, tai nghe.
IPHONE 6 PLUS 
QUỐC TẾ
       
Đen (B) 7.490.000   8.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe, dán cường lực
Đen (A) 7.990.000   8.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Trắng (B) 7.790.000   8.790.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe, dán cường lực
Trắng (A) 8.290.000   9.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Vàng (B) 8.090.000   9.090.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe, dán cường lực
Vàng (A) 8.590.000   9.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
IPHONE 6S
 QUỐC TẾ
       
Xám(A) 8.900.000   10.400.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Trắng (A) 8.900.000   10.400.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Vàng (A) 9.500.000   11.000.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Hồng (A) 9.500.000   11.000.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
IPHONE 6S PLUS
 QUỐC TẾ
       
Vàng (A) 10.900.000   11.900.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
Hồng (A) 10.900.000   11.900.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực
IPHONE 7
QUỐC TẾ
       
Vàng (A) 13.500.000     Tặng : sạc, cáp
Đen ( A)  13.500.000     Tặng : sạc, cáp
 
 
IPAD DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB-4G 32GB 256GB
IPAD AIR 1  
Đen (A) 6.100.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 6.400.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A)        
IPAD  AIR 2        
Đen (A) 8.700.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 8.700.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 9.200.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD MINI 1        
Đen (A) 3.800.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 3.800.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD MINI 2        
Đen (A) 5.300.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
  5.600.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD MINI 3        
Đen (A) 6.600.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD 3         
Đen (A)   4.500.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A)   4.500.00   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD 4        
Đen (A) 4.800.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 4.800.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
 
Chú thích :
  • Máy loại A : hàng đẹp 99%
  • Máy loại B : hàng còn mới tầm 95-97%
  • Tất cả máy bán ra đều bảo hành : 6 tháng phần cứng ( bao gồm cả nguồn, màn hình, wifi ), hỗ trợ phần mềm trọn đời máy, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu xảy ra lỗi phần cứng do nhà sản xuất.
HÀNG MỚI NGUYÊN SEAL
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
IPHONE 7        
7 Silver 16.400.000( LL) 18.500 (LL) 19.300 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Black 16.500.000 (ZP) 18.700.000 (LL) 19.700.000(LL) Nguyên seal, chưa active
7 Gold 16.400 (zp) 18.200 (LL) 19.300.000 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Rose 16.500(zp) 18.300 (ZP) 19.300.000 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 JetBlack   18.800.000 (ZP) 19.800.000 (LL) Nguyên seal, chưa active
IPHONE 7 PLUS        
7 Plus Silver   23.900 (ZP) 25.900 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Plus Black 21.200 (ZP) 24.200 (ZP) 26.000 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Plus Gold 20.500.000( ZP) 24.100 (LL)
23.500 (ZP)
25.900 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Plus Rose 20.500 (ZP) 23.200 (LL) 25.900 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Plus JetBlack   23.200 (LL)   Nguyên seal, chưa active
 
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 64GB 128GB
IPHONE 6 Plus        
6 Plus Gold (CPO) 11.900.000     Bảo hành 1 đổi 1 chính hãng tại Apple Care Việt Nam
 
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB 128GB
IPHONE 6S          
6S Silver     15.200 (LL) 16.300 (LL) Nguyên seal, chưa active 
6S Gray (LL)       16.400 (LL) Nguyên seal, chưa active
6S Gold
 
13.600(EU) 14.600 (LL)
TBH
  Nguyên seal, chưa active
6S Rose 12.600.000 (ZP)  13.600(EU) 15.200.000(LL)
15.500 (VN)
16.500 (LL) Nguyên seal, chưa active
IPHONE 6S Plus          
6S Plus Gold 14.700.000 (ZP) 16.100.000(LL)   18.600 (LL) Nguyên seal, chưa active
6S Plus Rose 14.900(LL)
14.000(LL) TBH
    18.900(VN) Nguyên seal, chưa active
6S PLUS Gray 14.400.000(zp) 16.000.000(LL)      
6S PLUS SILIVER 14.400.000 (ZP)        
 
IPAD DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB

Top

Follow us on Facebook f