So sánh sản phẩm

BẢNG GIÁ UPDATE NGÀY 21/6/2017
HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 
**********************
 
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB
IPHONE 5 Quốc tế        
Đen (B) 2.450.000 2.650.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Đen (A) 2.650.000 2.850.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (B) 2.750.000 2.950.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 2.950.000 3.250.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
  IPHONE 5S LOCK        
Đen (B) 2.190.000 2.390.000 2.590.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Đen (A) 2.390.000 2.590.000 2.790.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Trắng (B) 2.190.000 2.390.000 2.590.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Trắng (A) 2.390.000 2.590.000 2.790.00 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Vàng (B) 2.490.000 2.690.000 2.890.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Vàng (A) 2.790.000 2.990.000 3.190.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
  IPHONE 5S Quốc tế        
Đen (A) 3.190.000 3.390.000 3.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 3.190.000 3.390.000 3.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 3.490.000 3.690.000 3.890.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPHONE 6 LOCK        
Xám (B) 3.790.000   4.790.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép.
Xám (A) 4.090.000   5.090.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép.
Trắng (B) 4.090.000   5.090.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép.
Trắng (A) 4.390.000   5.390.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép.
Vàng (B) 4.090.000   5.090.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép.
Vàng (A) 4.390.000   5.390.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép.
IPHONE 6 PLUS LOCK        
Xám (B) 5.479.000   6.479.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Xám (A) 5.779.000   6.779.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (B) 5.479.000   6.479.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (A) 5.779.000   6.779.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (B) 5.779.000   6.779.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (A) 6.079.000   7.079.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
IPHONE 6S LOCK        
Xám (B) 4.900.000   5.900.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Xám (A) 5.390.000   6.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (B) 4.900.000   5.900.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (A) 5.390.000   6.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (B) 5.390.000   6.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (A) 5.690.000   6.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Hồng (B) 5.390.000   6.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Hồng (A) 5.690.000   6.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
 IPHONE 6S PLUS LOCK        
Xám (A) 7.390.000   8.890.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (A) 7.690.000   9.190.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (A) 7.990.000   9.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Hồng (A) 7.990.000   9.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
 IPHONE 7 LOCK        
Đen nhám (A)   9.990.000   BH 1 tháng, mua thêm gói BH nguồn và màn hình 6 tháng +1 triệu
Trắng (A)   9.990.000   Tặng: Sạc, cáp
Hồng (A)   9.990.000   Tặng: Sạc, cáp
Vàng (A)   9.990.000   Tặng: Sạc, cáp
 IPHONE 7 PLUS LOCK        
Đen nhám (A)   13.500.000   Tặng: Sạc, cáp
Trắng (A)   13.500.000   Tặng: Sạc, cáp
Vàng (A)   13.500.000   Tặng: Sạc, cáp
Hồng (A)   13.500.000   Tặng: Sạc, cáp
  IPHONE 6 QUỐC TẾ        
Đen (A) 5.290.000   6.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 5.290.000   6.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 5.590.000   6.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPHONE 6 PLUS QUỐC TẾ        
Đen (A) 7.990.000   8.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 8.290.000   9.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 8.590.000   9.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
  IPHONE 6S QUỐC TẾ        
Đen (A) 7.490.000   8.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 7.490.000   8.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 7.990.000   9.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Hồng (A) 7.990.000   9.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPHONE 6S PLUS QUỐC TẾ        
Đen (A) 8.990.000   10.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 8.990.000   10.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 9.490.000   10.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Hồng (A) 9.490.000   10.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPHONE 7 32G QUỐC TẾ
128G + 2 Triệu
       
Đen (A)   13.500.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A)   13.500.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
 
 
Chú thích :
  • Máy loại A : hàng đẹp 99%
  • Máy loại B : hàng còn mới tầm 95-97%
  • Tất cả máy bán ra đều bảo hành : 6 tháng phần cứng, hỗ trợ phần mềm trọn đời máy, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu xảy ra lỗi phần cứng do nhà sản xuất.
 
iPad Đen Trắng Vàng  
Air 1 (16Gb) 7.300.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Air 2 (16Gb) 9.450.000 9.750.000 9.950.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Air 2 (128Gb)     12.850.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Mini 1 (16Gb) 3.800.000 3.800.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Mini 2 (16Gb) 5.300.000 5.600.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Mini 3 (16Gb) 6.600.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad 1 (16Gb)
(32G +300.000)
2.850.000 2.850.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad 2 (16Gb) 3.990.000 4.290.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad 3 (32Gb) 4.500.000 4.500.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad 4 (16Gb) 5.700.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad Pro (32Gb) 13.590.00    13.990.000 (Vàng Và Hồng)  Tặng : sạc, cáp, tai nghe 
 

HÀNG MỚI NGUYÊN SEAL
Lưu ý: giá trên bao test 7 ngày. Bảo hành 12 tháng +500.000
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
IPHONE 7        
7 Silver        
7 Black 14.600 ( LL TBH) 
14.300(VN Active T1)
     
7 Gold        
7 Rose   17.900 (EU) 17.200 (VN TBH)  
7 JetBlack   16.500 (VN TBH)     
7 Red     20.300( LL ACTIVE T10)  
IPHONE 7 PLUS        
7 Plus Silver   20.800 (LL) 21.900 (LL)   
7 Plus Black 17.200( LL ACTIVE T10) 20.400( KH)
20.200(VN TBH)

 
   
7 Plus Gold     21.000 (VN TBH)  
7 Plus Rose   20.600 (EU & Z)
20.800 (LL)

19.800 (MY TBH)
19.800 (LL ACTIVE T4)

 
21.000( VN TBH)  
7 Plus JetBlack   20.000 (HK)
19.800 (EU &VN THB)
   
7 Plus Red   21.600(LL)
20.900 (LL ACTIVE T5)
21.200(LL ACTIVE T5)


 
23.600(LL)
23.000( VN TBH)
22.000( LL ACTIVE T5)

 
 
 
 
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB 128GB
IPHONE 6S/
6S PLUS
         
6S Gray/Silver   12.900 (LL)      
6S Plus Silver 13.400 (LL)         
6S Plus Gold   15.400 (EU) 14.400 ( LL CPO)  

Top