So sánh sản phẩm

BẢNG GIÁ UPDATE NGÀY 09/12/2016
HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB
IPHONE 5C LOCK        
Loại (B) 1.890.000      Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Loại (A) 2.090.000      Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 5 LOCK        
Đen (B) 1.990.000  2.190.000 2.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Đen (A) 2.290.000 2.490.000 2.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (B) 2.290.000 2.490.000 2.690.00 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (A) 2.590.000 2.790.000 2.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 5 Quốc tế        
Đen (B) 2.450.000 2.650.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Đen (A) 2.650.000 2.850.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (B) 2.650.000 2.850.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (A) 2.850.000 3.050.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 5S LOCK        
         
         
Trắng (B) 2.990.000 3.190.000 3.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Trắng (A) 3.290.000 3.390.000 3.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Vàng (B) 3.290.000 3.490.000 3.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
Vàng (A) 3.590.000 3.790.000 3.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực
IPHONE 6 LOCK        
Xám (A) 5.190.000   5.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
Trắng (A) 5.490.000   5.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
Vàng (A) 5.690.000   6.190.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
IPHONE 6 PLUS LOCK        
Xám (A) 6.390.000   7.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
Trắng (A) 6.690.000   7.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
Vàng (A) 6.990.000   7.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
IPHONE 6S LOCK        
Xám (A) 7.990.000   8.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
Vàng (A) 8.490.000   9.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
Hồng (A) 8.490.000   9.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
IPHONE 6S PLUS LOCK        
Vàng (A) 9.190.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
Hồng (A) 9.190.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép, dán cường lực + Gậy tự sướng
IPHONE 6
QUỐC TẾ
       
Đen (A) 6.990.000   7.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
Trắng (A) 7.290.000   8.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
Vàng (A) 7.590.000   8.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
IPHONE 6 
QUỐC TẾ (KVT)
       
Xám (A) 4.990.000   5.490.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe .
Trắng (A) 5.290.000   5.790.000 Tặng: sạc, cáp, tai nghe.
Vàng (A) 5.590.000   6.090.000 Tặng: sạc, cáp, tai nghe.
IPHONE 6 PLUS
QUỐC TẾ
       
Đen (A) 7.990.000   8.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
Trắng (A) 8.290.000   9.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
Vàng (A) 8.590.000   9.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
IPHONE 6S
 QUỐC TẾ
       
Trắng (A) 9.400.000   10.900.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
Vàng (A) 10.000.000   11.500.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
Hồng (A) 10.000.000   11.500.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
IPHONE 6S PLUS
 QUỐC TẾ
       
Vàng (A) 11.400.000   12.900.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
Hồng (A) 11.400.000   12.900.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , dán cường lực + Gậy tự sướng
         
 
 
IPAD DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB-4G 32GB 256GB
IPAD AIR 1  
Đen (A) 6.100.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 6.400.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A)        
IPAD  AIR 2        
Đen (A) 8.700.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 8.700.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 9.200.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD MINI 1        
Đen (A) 3.800.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 3.800.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD MINI 2        
Đen (A) 5.300.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
  5.600.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD MINI 3        
Đen (A) 6.600.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD 3         
Đen (A)   4.500.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A)   4.500.00   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPAD 4        
Đen (A) 4.800.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 4.800.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
 
Chú thích :
  • Máy loại A : hàng đẹp 99%
  • Máy loại B : hàng còn mới tầm 95-97%
  • Tất cả máy bán ra đều bảo hành : 6 tháng phần cứng ( bao gồm cả nguồn, màn hình, wifi ), hỗ trợ phần mềm trọn đời máy, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu xảy ra lỗi phần cứng do nhà sản xuất.
HÀNG MỚI NGUYÊN SEAL
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
IPHONE 7        
7 Silver   18.900 (LL) 20.100 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Black 17.000 (ZP)   20.200 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Gold 16.800 (zp) 18.500 (LL) 20.100 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Rose 16.800(zp) 18.800 (ZP) 20.100 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 JetBlack   19.300 (ZP)   Nguyên seal, chưa active
IPHONE 7 PLUS        
7 Plus Silver   23.900 (ZP) 25.900 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Plus Black 21.200 (ZP) 24.200 (ZP) 26.000 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Plus Gold   24.100 (LL)
23.500 (ZP)
25.900 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Plus Rose 21.200 (ZP) 23.800 (LL) 25.900 (LL) Nguyên seal, chưa active
7 Plus JetBlack   23.600 (LL)   Nguyên seal, chưa active
 
 
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 64GB 128GB
IPHONE 6 Plus        
6 Plus Gold (CPO) 11.900.000     Bảo hành 1 đổi 1 chính hãng tại Apple Care Việt Nam
 
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB 128GB
IPHONE 6S          
6S Silver     15.200 (LL) 16.300 (LL) Nguyên seal, chưa active 
6S Gray (LL)       16.400 (LL) Nguyên seal, chưa active
6S Gold
 
13.600(EU) 14.600 (LL)
TBH
  Nguyên seal, chưa active
6S Rose    13.600(EU) 14.600 (LL)
TBH
15.500 (VN)
16.500 (LL) Nguyên seal, chưa active
IPHONE 6S Plus          
6S Plus Gold       18.600 (LL) Nguyên seal, chưa active
6S Plus Rose 14.900(LL)
14.000(LL) TBH
    18.900(VN) Nguyên seal, chưa active
 
 
IPAD DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 64GB 128GB
IPAD AIR 1 4G  
Air 1 4G Silver (EU) 8.600 (CPO)     Nguyên seal, chưa active 
Air 1 4G Gray (EU) 8.500 (CPO)     Nguyên seal, chưa active
IPAD AIR 2 4G        
Air 2 4G Silver (J) 11.400     Nguyên seal, chưa active
Air 2 4G Gold (X)     14.700 Nguyên seal, chưa active
 
   
IPAD DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 128GB
IPAD MINI 2        
Mini 2 4G Gray   8.100   Nguyên seal, chưa active
 
 
IPAD DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
IPAD PRO 9"7 4G  
Pro 9"7 Silver (ZP)     21.000 Nguyên seal, chưa active
Pro 9"7 Gold (ZP)     21.300 Nguyên seal, chưa active
Pro 9"7 Rose (ZP)     21.300 Nguyên seal, chưa active
IPAD PRO 9"7 Wifi        
Pro 9"7 Gray (LL)       Nguyên seal, chưa active
Pro 9"7 Gold (LL)       Nguyên seal, chưa active
IPAD PRO 12"9 Wifi        
Pro 12"9 Silver (LL)       Nguyên seal, chưa active
Pro 12"9 Gray (LL)     19.000 Nguyên seal, chưa active
Pro 12"9 Gold (LL)       Nguyên seal, chưa active
IPAD PRO 12"9 4G  
Pro 12"9 Gray (LL)       Nguyên seal, chưa active
Pro 12"9 Gold (LL)       Nguyên seal, chưa active
 
 

Top