So sánh sản phẩm

BẢNG GIÁ UPDATE NGÀY 25/4/2017
HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG

**********************
 
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB
IPHONE 5 Quốc tế        
Đen (B) 2.750.000 2.950.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Đen (A) 2.950.000 3.050.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (B) 2.950.000 3.050.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (A) 3.050.000 3.350.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
IPHONE 5S LOCK        
Đen (B) 2.190.000 2.390.000 2.590.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Đen (A) 2.490.000 2.690.000 2.890.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Trắng (B) 2.490.000 2.690.000 2.890.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Trắng (A) 2.790.000 2.990.000 3.190.00 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Vàng (B) 2.790.000 2.990.000 3.190.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
Vàng (A) 3.090.000 3.290.000 3.490.000 Tặng bao da. Sạc, cáp, tai nghe, sim ghép
IPHONE 5S Quốc tế        
Đen (A) 3.690.000 3.890.000 4.090.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (A) 3.990.000 4.190.000 4.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (A) 4.290.000 4.490.000 4.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
IPHONE 6 LOCK        
Xám (B) 3.490.000   4.490.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép. Tặng bao da
Xám (A) 3.790.000   4.790.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép. Tặng bao da
Trắng (B) 3.790.000   4.790.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép. Tặng bao da
Trắng (A) 4.090.000   5.090.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép. Tặng bao da
Vàng (B) 3.790.000   4.790.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép. Tặng bao da
Vàng (A) 4.090.000   5.090.000 Sac, cáp, tai nghe, sim ghép. Tặng bao da
IPHONE 6 PLUS LOCK        
Xám (B) 5.479.000   6.479.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Xám (A) 5.779.000   6.779.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (B) 5.479.000   6.479.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (A) 5.779.000   6.779.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (B) 5.779.000   6.779.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (A) 6.079.000   7.079.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
IPHONE 6S LOCK        
Xám (A) 5.390.000   6.390.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (A) 5.690.000   6.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (A) 5.990.000   6.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Hồng (A) 5.990.000   6.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
IPHONE 6S PLUS LOCK        
Xám (A) 7.690.000   8.690.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Trắng (A) 7.990.000   8.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Vàng (A) 8.290.000   9.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
Hồng (A) 8.290.000   9.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe , sim ghép
IPHONE 6 QUỐC TẾ        
Đen (A) 5.990.000   6.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 6.290.000   7.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 6.590.000   7.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPHONE 6 PLUS QUỐC TẾ        
Đen (A) 7.990.000   8.990.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 8.290.000   9.290.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 8.590.000   9.590.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPHONE 6S QUỐC TẾ        
Đen (A) 8.900.000   10.400.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Trắng (A) 8.900.000   10.400.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A) 9.500.000   11.000.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Hồng (A) 9.500.000   11.000.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPHONE 6S PLUS QUỐC TẾ        
Vàng (A) 10.900.000   12.400.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Hồng (A) 10.900.000   12.400.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
IPHONE 7 32G QUỐC TẾ
128G + 2 Triệu
       
Đen (A)   13.500.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Vàng (A)   13.500.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
 
 
Chú thích :
  • Máy loại A : hàng đẹp 99%
  • Máy loại B : hàng còn mới tầm 95-97%
  • Tất cả máy bán ra đều bảo hành : 6 tháng phần cứng, hỗ trợ phần mềm trọn đời máy, 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu xảy ra lỗi phần cứng do nhà sản xuất.
 
iPad Đen Trắng Vàng  
Air 1 (16Gb) 7.300.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Air 2 (16Gb) 9.450.000 9.750.000 9.950.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Air 2 (128Gb)     12.850.000 Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Mini 1 (16Gb) 3.800.000 3.800.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Mini 2 (16Gb) 5.300.000 5.600.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
Mini 3 (16Gb) 6.600.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad 1 (16Gb)
(32G +300.000)
2.850.000 2.850.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad 2 (16Gb) 3.990.000 4.290.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad 3 (32Gb) 4.500.000 4.500.000   Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad 4 (16Gb) 5.700.000     Tặng : sạc, cáp, tai nghe
iPad Pro (32Gb) 13.590.00    13.990.000 (Vàng Và Hồng)  Tặng : sạc, cáp, tai nghe 
 

HÀNG MỚI NGUYÊN SEAL
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
32GB 128GB 256GB
IPHONE 7        
7 Silver 16.400 (EU/X)   18.200 (LL) Đã active  
7 Black 16.500 (LL)
16.400 (EU/X)
18.600 (EU)  18.300 (LL) Đã active  
7 Gold 16.500 (LL) 17.800 (LL) Đã active    
7 Rose  15.500 (LL) Đã active 17.900 (LL) Đã active 18.200 (LL) Đã active  
7 JetBlack   17.800 (LL) Đã active  18.300 (LL) Đã active  
IPHONE 7 PLUS        
7 Plus Silver 19.400 (EU)  21.600 (LL)  21.700 (LL) Đã active  
7 Plus Black 19.300 (LL)
19.200 (EU/ZP)
18.800 (LL) Đã active
21.500
20.700 (LL) Đã active
   
7 Plus Gold  19.400 (EU)
19.500 (LL)
     
7 Plus Rose 19.500 (LL)  21.600 (LL)  22.000 (LL) Đã active  
7 Plus JetBlack   21.400 (LL)
20.700 (LL) Đã active 
23.100 (LL)
21.800 (LL) Đã active
 
 
 
IPHONE DUNG LƯỢNG GHI CHÚ
16GB 32GB 64GB 128GB
IPHONE 6S Plus          
6S Plus Gold 13.900 (LL)        
6S Plus Gold     16.900 (LL)<

Top

Follow us on Facebook f